Titkárság:22/500 231
Porta: 22/312 072 22/501 648
Fax: 22/500 290
OM:040659

Alapítvány:

Kulturált Ifjúságért Alapítvány
Adószáma: 18482148-1-07
8000 Székesfehérvár,
Gyümölcs u. 13.

Fenntartó:

Székesfehérvári Tankerületi Központ
8000 Székesfehérvár
Petőfi út 5.I.em
Telefon: +36 (22) 795-240 E-mail: szekesfehervar@kk.gov.hu

Székhelyintézmény:


Székesfehérvári József Attila Középskolai Kollégium
8000 Székesfehérvár,
Széchényi u. 13.Székesfehérvári József Attila


Középiskolai Kollégium


Nemes Nagy Ágnes Kollégiuma

Cím:8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 13.
E-mail:intezmeny@nemesnagy-koll.edu.hu
Szállás:szallas@nemesnagy-koll.edu.hu

Arany János Tehetséggondozó Program

Az Arany János Tehetséggondozó Program 2000-ben indult komplex, országos tehetséggondozó program. Célja a tudás tekintélyének visszaállítása, az esélyteremtés, vagyis a különböző szociális, kulturális, gazdasági háttérrel rendelkező szülők gyermekeinek egyenlő lehetőségeket biztosító oktatási és támogatási rendszer kialakítása, a tehetséggondozás, valamint az oktatás tartalmának korszerűsítése, minőségének fejlesztése.

Intézményünk pályázatát, melyet a Teleki Blanka Gimnáziummal és a József Attila Kollégiummal közösen írtunk, az Oktatási Minisztérium 2000-ben elfogadta, így 2001 szeptemberétől indítunk osztályokat az országos Arany János Tehetséggondozó Programban.

Az ötéves program keretében folyó oktató- nevelőmunka az iskola és a kollégium folyamatos és kölcsönös együttműködésére épít, ezért a programban tanulók számára a kollégium kötelező. A négy gimnáziumi évet megelőzően a diákok az ún. előkészítő évfolyamra járnak, ahol - a gazdagító programok mellett - lehetőségük nyílik az esetleges tudásbeli és kulturális különbségeik kompenzálására.

A speciális program a kollégiumok számára kötelező délutáni foglalkozásokat tartalmaz, melyeknek célja a diákok hátrányainak leküzdése, a bennük rejlő tehetség kibontakoztatása, a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítés.

A kollégiumi foglalkozások keretében heti két órában az életkori sajátosságok figyelembevételével kialakított ötéves önismereti képzés folyik, mely a teljes személyiség fejlesztését célozza meg. Ezen kívül az előkészítő évfolyamon még heti négy óra a kötelező délutáni foglalkozás, mely szintén a gazdagítást, a tanulók tehetségének kibontakoztatását szolgálja. Heti két órában az életvitellel, az egészséges életmóddal, az egészség megőrzésével ismerkedhetnek meg, heti egy órában pedig a társastánc, a néptánc vagy a mozgásstúdió foglalkozásai várnak a diákokra. A kötelező hatodik óra szabadon választható a két kollégium teljes szabadidős kínálatából, vagy az egyéni érdeklődésnek megfelelően az iskolai énekkar, latin óra, edzés vagy zeneiskolai elfoglaltság is ide számítható.

Intézményünkben az előkészítő évfolyamon és a négy gimnáziumi éven keresztül is folyamatosan biztosítjuk a különböző tantárgyi korrepetálásokat, a csoportos és egyéni felzárkóztató foglalkozásokat.

A programban tanuló diákoknak jó esélyük lesz arra, hogy az érettségiig C típusú középfokú nyelvvizsgához jussanak, hogy megszerezzék a nemzetközi ECDL számítástechnikai tanúsítványt, valamint a gépjárművezetői engedélyt. Ehhez az iskola és a kollégiumok a program keretében minden segítséget megadnak.

Az AJTP céljaihoz igazodva havonta egy alkalommal úgynevezett kollégiumi hétvégét szervezünk. Ezeknek a programja részben a gimnázium és a kollégiumok hagyományaihoz, szokásos rendezvényeihez kapcsolódik, részben pedig speciális foglalkozásokat állítunk össze. Megismertetjük diákjainkat városunk történelmével, kulturális értékeivel, művelődési lehetőségeivel. Kirándulásaink során felhívjuk tanulóink figyelmét megyénk, illetve Magyarország természeti és épített szépségeire, valamint az iskola és a kollégiumok által szervezett külföldi kirándulásokon, túrákon is részt vehetnek diákjaink. A hétvégi programokon egy-egy szakkörünk munkáját is bemutatjuk, elméleti ismereteiket tanulóink a gyakorlatban is kipróbálhatják, illetve folyamatos sportolási, mozgási lehetőségeket is biztosítunk számukra.

Diákjaink rendszeresen részt vesznek az AJTP intézményei által meghirdetett országos versenyeken, találkozókon. Igyekszünk őket aktívan bekapcsolni a kollégium kulturális, sport- és diákéletébe, gyakran képviselik intézményünket a városi, megyei rendezvényeken.


Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez nyomtatványok

  1. sz. mell. - NEVELŐTESTÜLETI NYILATKOZAT  (173,0 kB, 2020. 10. 4.)

  2. sz. mell. - SZÜLŐI NYILATKOZAT  (172,0 kB, 2020. 10. 4.)

  3. sz. mell. - A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA  (376,0 kB, 2020. 10. 4.)

  4. sz. mell. - AZ AJTP-BAN RÉSZTVEVŐ KÖZÉPISKOLÁK KÖZÜL AZ ALÁBBIAKBAN KÉREM FELVÉTELEMET:  (173,0 kB, 2020. 10. 4.)

  5. sz. mell. - A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT JAVASLATA AZ AJTP TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ  (173,0 kB, 2020. 10. 4.)